پشتکار و عزم و اراده و عشق است که قدرت دارد

                  پشتکار و عزم و اراده و عشق است که قدرت دارد. زبان

 

 


 

کسی که پشتکار ندارد، وقتی که دید همه ردش  می کنند، مسابقه را واگذار می کند، اما من فکر می کنم بهتر آن است که از میدان در نرود، بلکه تلاش کند و بعد شکست بخورد.
شاید شایعترین دلایلی که انسانها را وا می دارد تا از اهداف خود منصرف شوند عبارت باشند از :
- خود را کاملا ملزم نمی دانند تا به اهداف خود برسند.
- موفق به این نمی شوند که آنها را مکتوب کنند و درباره ی آنها به تفکر و برنامه ریزی بپردازند.
- از پیشرفت هراس دارند و از تغییر می ترسند.
- نمی خواهند سخت کار کنند، بنابراین زود خسته نمی کنند.
- نمی خواهند قبول کنند که موفقیت زمان می برد.
هیچ کسی نمی تواند ما را شکست دهد، مگر آنکه اول خودمان، خودمان را شکست بدهیم و قبل از موفقیت توقف کنیم.
اگر بنا ندارید راه خود را تا آخر بپیمایید، پس چرا در آن قدم می گذارید؟!
مردمی که همت مورچه دارند با  مثل کنه به کاری می چسبند و آن را ول نمی کنند آنچه را که لازم موفقیت است را دارا هستند؛پس مانند تمبر بر اهدافمان بچسبیم و تا قبل از رسیدن به آنها، آنها را رها نکنیم.
اگر از تلاش باز مانی،زندگیت باز می ماند.

 

 


                                                                                         پایان قسمت سوم

/ 1 نظر / 69 بازدید
حسین

مرسی استفاده کردم