برف

سلاااااااااااااااااااااااااااااااام  بر دوستان گلم

خب دیگه ..........

چیکار کنم مگه تا حالا مردیزدان بی معرفت ندیده بودید؟ جدی !!!! نه دیده بودید؟؟؟!!!!!!

خب حالا دیدید دیگه.

با اولین برف مشهد و بخاطر گلم زنده شدم08.gif

من برف خیلی دوست دارم ولی .... بیشتر دوست دارم.

اگه گفتید؟

زیر سایه خدا شاد و سلامت باشید.49.gif

/ 0 نظر / 19 بازدید