روز معلم گرامی باد

                                       مقام معلم  مي توان در سايه آموختن......           گنج عشق  جاودان اندوختن.... اول از استاد، ياد آموختيم........           پس، سويداي سواد  آموختيم. از پدر گر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید
دی 87
1 پست
آذر 87
5 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
10 پست
تلاش
3 پست
استعداد
1 پست
پیامد
1 پست
سعی
1 پست
کوه
1 پست
همت
1 پست