قبل از رخ دادن معجزه تسلیم نشوید

                                قبل از رخ دادن معجزه تسلیم نشوید. متفکر
در واقع چیزی بعنوان شکست وجود ندارد، هر عملی پیامدی دارد و ممکن است آن پیامد همیشه آنچه شما در جستجویش هستید، نباشید.
اما به هر حال پیامد است،نتایج تلاشتان را بررسی کنید و پیوسته آنچه را  کارایی ندارد، اصلاح کنید.
مقاوم باشید و به هیچ وجه ممکن، تسلیم نشوید.
شما استعداد موفق شدن را دارید، مواظب باشید نخشکد.
هیچ چیز در دنیا نمی تواند جایگزین پشتکار شود.
استعداد نخواهد توانست، دنیا پر از اشخاص ناموفق با استعداد های عالی است.
تحصیلات نیز نخواهد توانست، دنیا پر از تحصیلکرده های وظیفه نشناس است.

پایان قسمت دوم

/ 2 نظر / 20 بازدید
لیلی و مجنون

خدا کنه بتونیم و ظرفیت و توان مقاومت داشته باشیم. لحظات وسختی هستند که فقط خدا و معجزه زمان راهگشاشون هستند. آری اینچنین است رسم روزگار...[دست]

لیلی و مجنون